Krytí 2019

Začátkem října jsme strávily několik krásných podzimních dnů v malém městečku u řeky Werra. Musím moc poděkovat majitelce našeho budoucího tatínka za spoustu krásného času, který jsme u ní mohly strávit.  

Jako tatínka našeho prvního vrhu jsme vybrali krásného a hlavně milého pejska s kanadsko - australským původem Fernhill´s Clayton Hawke.

Zatím je to ještě mladý pes, ale s velmi slibnou kariérou, a krásným původem. A hlavně s ušlechtilou povahou. 

deerhound.breedarchive.com/animal/view/fernhills-clayton-hawke-5370d718-5293-468b-aae7-d2c61fb6e7ad

Doufáme, že štěňátka se narodí začátkem nového roku. 

At the beginning of October we spent some beautiful autumn days in a small town by the river Werra. I have to thank the owner of our future dad for a lot of beautiful time we could spend with her. As the father of our first litter we chose a beautiful and especially nice dog with Canadian - Australian origin Fernhill´s Clayton Hawke. Meanwhile, it is still a young dog, but with a very promising career and a beautiful origin. And above all with a noble character.

deerhound.breedarchive.com/animal/view/fernhills-clayton-hawke-5370d718-5293-468b-aae7-d2c61fb6e7ad

We expect The Delivering in the beginnign of new year.