Klubová výstava KCHCH, juniorhandling, Křešínský pohár